> Regulamin

Regulamin zakupów w księgarni internetowej ksiegarnianatlomackiem.pl


Księgarnia internetowa ksiegarnianatlomackiem.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Swoją ofertę zamieszcza na stronie
ksiegarnianatlomackiem.pl

 

Dane firmy

Księgarnia internetowa ksiegarnianatlomackiem.pl, działająca pod adresem ksiegarnianatlomackiem.pl, prowadzona jest przez:

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
 tel. (022) 827-92-21, fax. (22) 827 83 72
NIP 525-24-45-827

 

Oferta sklepu i ceny produktów

1. W ofercie księgarni ksiegarnianatlomackiem.pl znajdują się książki, czasopisma i albumy.

2. Ceny wszystkich produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie ksiegarnianatlomackiem.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia.

4. Ksiegarnianatlomackiem.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach ksiegarnianatlomackiem.pl bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji "Dostawa".

6. Ksiegarnianatlomackiem.pl zastrzega, iż dostarczone produkty mogą różnić się kolorystycznie względem zdjęć dostępnych na stronie internetowej, z uwagi na czynniki na które ksiegarnianatlomackiem.pl nie ma wpływu, takie jak ustawienia monitora użytkownika czy oświetlenie fotografowanego obiektu, dlatego też zdjęcia na stronie internetowej należy traktować wyłącznie poglądowo .

 

Zamówienia

Klient składa zamówienie na stronach ksiegarnianatlomackiem.pl, korzystając z przeznaczonych do tego stron i formularzy. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 

Realizacja zamówienia

1.  W przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili pozytywnego zakończenia autoryzacji karty - otrzymania przez sklep informacji o wyniku autoryzacji.

2.  W przypadku zamówień płatnych ePrzelewem bezpośrednim - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia od firmy Dotpay o poprawnym wykonaniu płatności.

3.  W przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym - realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu pieniędzy na konto księgarni.

4.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców ksiegarnianatlomackiem.pl. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

5.  W przypadku, gdy produkt jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, ksiegarnianatlomackiem.pl zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.

6.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów.

7.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie produkty wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

9. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

10. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@sforim.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 827 92 21 wew. 123

 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w ksiegarnianatlomackiem.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ksiegarnianatlomackiem.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji sprzedaży, zamówień i rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Księgarni. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania celów wskazanych wyżej. Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody, wglądu do swoich danych i ich poprawiania

2. Administratorem danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma. Szczegółowe informacje o administratorze danych i prawach podmiotu danych znajdują się w Polityce prywatności ŻIH pod adresem: www.jhi.pl/polityka-prywatnosci


Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili jego wysyłki, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całego zamówienia.

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

3. ksiegarnianatlomackiem.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta

 

Sposoby i czas dostawy

Sposoby, czas oraz koszty dostawy zostały szczegółowo opisane na stronie "Dostawa"

 

Formy płatności

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Formy płatności zostały szczegółówo opisane na stronie "Płatności".

 

Reklamacje

1. Wszystkie produkty dostępne w księgarni ksiegarnianatlomackiem.pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ksiegarnianatlomackiem.pl w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie wad, w szczególności wad: fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności produktu z umową.

3. W takim przypadku Klient powinien odesłać zamówienie przesyłką pocztową pod adresem sklepu:

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa

4. Do odsyłanego zamówienia należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. ksiegarnianatlomackiem.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez ksiegarnianatlomackiem.pl przesyłki z reklamowanym towarem.
W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie.
Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego,
ksiegarnianatlomackiem.pl zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Księgarnia internetowa ksiegarnianatlomackiem.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

 

Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku Klient może zrezygnować z zakupionego produktu, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W księgarni ksiegarnianatlomackiem.pl Klient może zrezygnować z zakupu w ciągu 20 dni od daty odebrania przesyłki, nie podając przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane produkty muszą być kompletne. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.

3. Zwracany produkt należy odsyłać wraz z fakturą.

4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Klient zwracając produkt nie podając przyczyny zwrotu ponosi koszty odesłania.
 

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Żydowskim Instytutem Historycznym.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 28 marca, 2012 roku

4. Księgarnia internetowa ksiegarnianatlomackiem.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ksiegarnianatlomackiem.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

       
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®