Waluta:
PLN
Historia
Ostatni Żydzi Kerali. O społeczności żydowskiej w Indiach

Ostatni Żydzi Kerali. O społeczności żydowskiej w Indiach

39,00 PLN
Pamięć i polityka. Droga historyka Zagłady

Pamięć i polityka. Droga historyka Zagłady

39,00 PLN
Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna

Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna

27,30 PLN
Państwo SS. Organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego

Państwo SS. Organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego

59,90 PLN
Po tak wielu zostało tak niewiele. Żydzi w Podkarpackiem

Po tak wielu zostało tak niewiele. Żydzi w Podkarpackiem

129,00 PLN
Po Zagładzie. Społeczna historia żydowskich domów dziecka, szkół, kół studentów w dokumentach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce

Po Zagładzie. Społeczna historia żydowskich domów dziecka, szkół, kół studentów w dokumentach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce

49,00 PLN
Początki chasydyzmu polskiego

Początki chasydyzmu polskiego

36,00 PLN
Pod prąd Powszechny Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939

Pod prąd Powszechny Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939

34,00 PLN
Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim

Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim

39,00 PLN
Polowanie na Żydów. Zbrodnie Wermachtu

Polowanie na Żydów. Zbrodnie Wermachtu

34,99 PLN
Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach na początku XX wieku (1905-1914)

Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach na początku XX wieku (1905-1914)

65,00 PLN
Polska Jerozolima 1945-1950. Fenomen żydowskiego osiedla w powiecie dzierżoniowskim

Polska Jerozolima 1945-1950. Fenomen żydowskiego osiedla w powiecie dzierżoniowskim

60,00 PLN
Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)

Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)

54,90 PLN
Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków

Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków

35,00 PLN
Powrót do Lwowa. O genezie "ludobójstwa" i "zbrodni przeciwko ludzkości".

Powrót do Lwowa. O genezie "ludobójstwa" i "zbrodni przeciwko ludzkości".

69,00 PLN
Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście

Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście

40,00 PLN
Powstanie w Sobiborze. Świadectwa ocalonych z niemieckiego obozu zagłady

Powstanie w Sobiborze. Świadectwa ocalonych z niemieckiego obozu zagłady

25,00 PLN
Powstanie żydowskie 66-74 n.e.

Powstanie żydowskie 66-74 n.e.

50,00 PLN
Powstań i zabij pierwszy.Tajna historia skrytobójczych akcji izraelskich służb specjalnych

Powstań i zabij pierwszy.Tajna historia skrytobójczych akcji izraelskich służb specjalnych

59,90 PLN
Praktyka.Utopia.Metofora. Wynalazek w XIX wieku

Praktyka.Utopia.Metofora. Wynalazek w XIX wieku

38,00 PLN